Dışkı kaçırma nasıl tedavi edilir? | Op. Dr. Berkhan Savaşçın

Dışkı kaçırma hastaları bir doktora başvurduklarında özellikle protologlara başvurduklarında yapılması gereken bazı ön tetkikler vardır. Bunlar olmadan bir tedavi seçeneği ortaya koymak çok doğru değildir. Bunlar makattaki basıncın ölçülmesi, makattaki kas yapılarının incelenmesi ve bunlardan sonra o bölgenin bir emar ile tamam değerlendirilmesi şeklindedir. Anal manometriyle makat basıncının ölçülmesi gereklidir. Bu basıncın değeri yapılacak ameliyat ya da tedavi tekniği açısından çok önemlidir. Bunun dışında makatı tutan kasların bütünlüğünü öğrenmek için anal ultrason yapılması gereklidir. Anal ultrasonda makatı çevreleyen kaslarda bir kesilme, bir düzensizlik Bir yapısal bozukluk olup olmadığı ortaya konulur. Bunun dışında E, E EMG dediğimiz kasların elektrik verilerek, akım verilerek kasılma kriterlerinin ölçülüp değerlendirilmesi de önemlidir. Anal EMG dediğimiz bir yöntemle bu da ortaya konur. Son olarak bu bölgenin pelvik bölgenin MR'la değerlendirilmesi, bir o Bir eee kitlenin ya da başka bir hastalığın varlığının incelenmesi bize yapılacak tedaviyle ilgili fikirler ve teknikler açısından bilgiler verecektir. Bunların hepsini önümüze alıp değerlendirdikten sonra bu konuyla ilgili gastroenterolog arkadaşlarla bir araya gelerek bir tedavi planı çıkartmak mümkündür. Bu tedavi planları içerisinde bir takım fiziksel egzersizler, birtakım dediğimiz tedavi metotları ve cerrahi tedaviler vardır. Eğer bu ııı makat kaslarındaki güçsüzlük belirli bir yapının, belirli bir derecenin altındaysa o zaman bir takım egzersizlerle tedavi etmek mümkündür. Daha ileri düzeyde olanlara biofeedback back denilen bir cihazla tedavi etmek ve bu tedavi sonrasında yüzde seksenlere varan başarı sağlamakta mümkün olacaktır. Kasta bütünlük bozulması var ise bu kasın onarılması eğer ka basıncı, makat iç kas basıncını düşürmeye yönelik bir hastalık varsa bu iç kasın arka tarafına bir takım maddeler konularak bu kasa tedavi uygulanmasıyla analt dediğimiz makattan gaz ve dışkı kaçırma sonrasında olan şikayetlerin yüzde doksanlara kadar tedavisi mümkündür. Bu konuda çekingen olmadan doğru doktora başvurup tetkikleri yaptırdıktan sonra tıbbi ya da cerrahi seçeneklerden birini tercih etmek, hastaları böyle büyük bir sosyal problemden koruma açısından son derece başarılı olacaktır.