Planlama Süreci

Tiroid ameliyatı için kriterler her zaman kesin olmayabilir.3 cm'den büyük ve soğuk nodüller ameliyat edilmelidir.