Kasık fıtığı ameliyat sonrası tekrarlar mı? | Op. Dr. Berkhan Savaşçın

Kasık fıtıkları ameliyatlarında ameliyat sonrası tekrar ihtimali her zaman vardır. Burada ameliyatın tekniği, ameliyatın yapılış tarzı kadar hastanın ameliyat sonrası dönemdeki davranışları da önemlidir. Kasık fıtığı ameliyatları açık ya da kapalı yapılmaktadır. Açık ameliyatlarda ağırlıklı olarak kasıktan girilerek o bölgeye bir takım yamalar konulmaktadır. Kapalı ameliyatlar Da karın bölgesinden, kimi zaman karnın içinden, kimi zaman da ekstra peritonual dediğimiz karın zarının dışından ama karın duvarının iç tarafından yapılan müdahalelerle bu alan ortaya konulmakta ve yine yama dediğimiz ya da meşh diye tıpta adlandırılan prolen veya başka materyallerden ortaya çıkan bir takım yamalarla bu delikler kapatılmaktadır. Bu delikler, bu yamalarla Kapatıldıktan sonra yeniden tekrarlama olasılığı klasik eski ameliyatlara nazaran çok ama çok azdır. Eskiden katı kasık fıtığı ameliyatlarında oradaki açıklık sadece dikilerek kapatılırdı. Hasta ameliyattan sonra bir miktar zorladığında bu atılan dikişler açılıp hastaya yeniden ameliyattan sonra fıtığın gelişmesinin eee Size geri dönmesini sağlardı. Ancak yamalar ortaya çıktıktan sonra bu şikayetler azalmaya başladı. Çünkü bu alanda atılan dikişler bir gerginlik yaratırken konulan yamalar bu bölgedeki gerginlik olmadan onarımı sağladığı için fıtık ameliyatı sonrası tekrarlar düşmeye başladı. Bugün günümüzde eğer hastaya engel bir pozisyon yok ise fıtık cerrahisinde öncelikli tercihimiz kapalı Ameliyattır. Kapalı ameliyatta iki, üç tane delik ile karına girilmekte ve buradan yapılan müdahaleyle fıtık açıklığına bir yama ile müdahale edilmekte. Bu yamalar günümüzde giderek çeşitlenmiştir. Artık yapılan müdahaleye, tip fıtığın cinsine, şekline göre farklı yamalarımız, yapısal olarak da farklı yamalarımız mevcuttur. Yamanın kendi Yapışanlarından farklı boyut ve ölçülerde ve yapılarda şekillerde olan yamalar uygun vakalara konularak tedavi uygulanmaktadır. Yine kapalı ameliyatlarda kullanılmak üzere küçük bir delikten içeriye itilip kendiliğinden açılan yamalarla fıtık ameliyatlarında başarı neredeyse yüzde yüze yakın tekrar olmaksızın ameliyat sonrası tedaviyi sağlayacak şekle gelmiştir. Bugün genellikle kapalı ameliyatlarda kullandığımız yamalar kapalı ameliyat tekniklerimiz ve bu yamaların özel eee materyallerle sabitlenmesi sonrasında hemen hemen yüzde yüze yakın yüzde doksan beş, doksan sekizlerde tekrarlanmayan fıtık cerrahisi uygulamak mümkün hale gelmiştir. Ama yine de ne olursa olsun ameliyattan sonra hastanın ağır yük belirli bir süre ağır yük kaldırmaması, kendini aşırı zorlamaması, fıtığı bir takım hareketlerden kaçınması, aşırı kilo alması gibi birtakım şeylere dikkat etmesi durumunda fıtık ameliyatı sonrası artık fıtık tekrarlamamaktadır. Ama bunlara dikkat edilmediğinde fıtık ameliyatı sonrası fıtığın tekrarlama ihtimali her zaman mevcuttur.